[Видео] BMW - Generation X Roadshow турата низ Македонија

Неодамна пишувавме за нашето искуство на BMW - Generation X Roadshow турата и можноста да тестираме некои од десетината X модели на BMW, искусувајќи ги нивните перформанси до максималните граници. Сега, го имаме и видеото од авантурата.