Вежби за подобра флексибилност пред кревање тегови

Правилното изведување на вежбите, особено кога кревате тегови, е многу важно за да избегнете повреди, но и за да имате резултати од вежбањето. А за да го постигнете тоа, треба да бидете добро загреани и растегнати.

Ова видео на фитнес тимот The Lean Machines е одлично за да ги научите основните вежби за зголемување на флексибилноста пред да почнете со кревање тегови и вежбање на справи со тежина.