Вексилографите за Валентајн си поиграа со светските знамиња

Знамињата на некои земји од светот претрпеа мали промени за да се усогласат со католичкиот празник на љубовта, Свети Валентајн.

Онаму каде што е можно, ѕвездите и другите атрибути се заменети со срциња, а меѓу нив е и македонското знаме.