Моќни илустрации за проблемите на модерното општество

Полскиот уметник Павел Кучински црта моќни илустрации кои се прекрасни метафори за модерното време во кое живееме, со сите негови предости кои човекот ги злоупотребува наместо со нив да си го направи животот полесен.