Кратка лекција за корона вирусот Covid-19

Што претставува корона вирусот Covid-19? Како беше идентификуван, како се шири, кои се најчестите заблуди, што му прави вирусот на телото, како да се заштитите и многу други информации погледнете во ова информативно видео на Osmosis.