Кога коронавирусот би прозборел: Писмо од вирусот

Што би можел да му каже коронавирусот на човештвото доколку би можел да зборува? Можеби нешто многу слично на ова...