Како да владеете со вашите расположенија?

Животите ни се составени од низа расположенија – добри и лоши – па кога нѐ фаќаат оние добрите знаеме да помислиме дека би можеле целосно да ги стабилизираме нашите расположенија во оптимален правец и никогаш веќе да не потпаднеме на оние лошите.

Но, уметноста на живеењето не се состои во тоа да поништиме одредени расположенија, туку да научиме како да владееме со нив и да ги насочиме со мудрост и хумор.