Искрени илустрации за животот на мајките

Бетје е холандска уметница и мајка на три деца. Токму овие најголеми радости во нејзиниот живот таа ги спојува во искрени илустрации преку кои покажува каков е секојдневниот живот на една сопруга и мајка.

Таа се надева дека и други жени ќе се пронајдат во нејзините приказни за убавините и предизвиците за животот на една мајка.