Наука

Дигитална бесмртност: Колку далеку може да стигне науката?

4. декември 2019 - 14:57 | М.С.

Некои луѓе се надеваат дека ќе ја измамат смртта така што својата свест ќе ја сочуваат во дигитална форма. Науката сè уште не стигна дотаму, но направи доволно истражувања за мозокот и меморијата, па луѓето почнаа да поставуваат загадочни прашања.

Идејата за постигнување на бесмртноста предводена со претворање на мозокот во код и чување на идентитетот како дигитална копија како интернет, ја преокупира фантазијата на луѓето веќе подолго време. Особено е популарна помеѓу трансхуманистите, луѓето кои се залагаат за унапредување на интелектот на човекот и физиологијата со помош на најсофистицираната достапна технологија.

Додека технолошките напредни нации ширум светот вложуваат огромни ресурси во анализата на човечкиот мозок, научната фантастика станува вистина. Се чини дека човештвото е многу напредно во ова поле, пишува B92.net.

Пред да го дигитализираме човечкиот мозок, мора во потполност да го разбереме, а научниците напорно работат на тоа. Од 2013 година, меѓународниот проект „Иницијатива на мозокот“ го мапира мозокот за да го револуционализира нашето разбирање на најтаинствениот дел од телото, со цел да подобри превенција и лечење на пореметувањата во мозокот.

Швајцарскиот проект „Син мозок“, дигитално го реконструира мозокот на стаорците, за да истражи дали оваа технологија да може да се примени и на човечкиот мозок.

Сепак, научниците сè уште не знаат некои основни работи кои им се неопходни за да го копираат мозокот, како што е на пример, колку простор ќе зазема дигиталната копија којашто ќе ги содржи сите спомени на човекот.

Дигиталната бесмртоност е теоретски можна, но во далечната иднина.

Немаме технологија која би ни овозможила да копираме нечиј идентитет за да тој може да живее во дигиталниот свет. Меѓутоа, развојот на ваква технлогија во иднината може да се очекува.

Луѓето не се само податоци кои може да ги копирате.

Дигиталната бесмртност според некои е недостижна, дури и кога би успеале да ги преведеме чувствата во единици и нули, човекот е многу повеќе од неговите спомени.