Култура
НА ДЕНЕШЕН ДЕН

23 февруари 1967, основана е Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ)

23. февруари 2020 - 15:58 | Кајгана

Националната научно-творечка установа Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) е основана на 23 февруари 1967 година. За нејзин прв претседател бил избран Блаже Конески.

Членовите на МАНУ се избираат на секои три години на централното собрание на Академијата и од формирањето досега МАНУ имала 154 членови од кои сега 41 се со статус на редовни членови, а 33 се со статус на членови надвор од работниот состав. Досега имала и четири почесни членови, и тоа Коле Чашуле, Јосип Броз - Тито, Едвард Кардељ и Борис Евгенович Патон. Најстар академик е Ѓорѓи Филиповски (роден 1919), а најмлад Абдулменаф Беџети (роден 1959).

Научни одделенија

Во рамките на МАНУ функционираат шест одделенија:

Одделение за лингвистика и литературна наука

Одделение за општествени науки

Одделение за медицински науки

Одделение за технички

Одделение за природно-математички и биотехнички науки

Одделение за уметност

Истражувачки центри

Македонската Академија има и осум истражувачки центри:

Центар за енергетика и одржлив развој

Центар за генетско инженерство и биотехнологија „Георги Д. Ефремов“

Лексикографски центар

Центар за стратегиски истражувања

Истражувачки центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“

Истражувачки центар за културно наследство

Истражувачки центар за компјутерски науки и информатички технологии

Истражувачки центар за животна средина и материјали

Претседатели на МАНУ

Блаже Конески (1967 - 1975)

Михајло Апостолски (1976 - 1983)

Јордан Поп Јорданов (1984 - 1991)

Ксенте Богоев (1992 - 1999)

Ѓорѓи Евремов (2000 - јуни 2001)

Матеја Матевски (јули 2001 - 2004)

Цветан Грозданов (јануари 2004 - 2008)

Георги Старделов (2008 - ноември 2011)

Владо Камбовски (1 декември 2011 - 2015)

Таки Фити (1 јануари 2016 - 31 декември 2019)

Љупчо Коцарев (1 јануари 2020 - )

Меѓународна соработка

МАНУ е членка на CEN (Мрежата на академиите од централна и источна Европа) и SEEA (академии од југоисточна Европа). На редовна основа на заеднички научно-истражувачки проекти МАНУ соработува со: Европската академија на науките и уметностите, Друштвото на науките „Лајбниц“ од Берлин, Бугарската академија на науките и националните академии на науките на Украина, Русија, Полска, Романија, Унгарија, Србија, Црна Гора, Словенија, Косово и Турција.