Теорија за еволуцијата: Како Дарвин дошол до оваа идеја?

Пред 160 години, британскиот природонаулник Чарлс Дарвин ја објавил неговата книга „Потекло на видовите“ во која ја разработува теоријата за еволуцијата која радикално ја промени биологијата и даде ново објаснување за потеклото и развивањето на живиот свет.

Како Дарвин дошол до оваа идеја погледнете во овој прилог на BBC.